Giới thiệu

Trung tâm Chứng nhận Hợp chuẩn - Hợp quy thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển Tiêu chuẩn Chất lượng, có chức năng:

+ Cung cấp dịch vụ chứng nhận phù hợp;

+ Chứng nhận hệ thống quản lý;

+ Chứng nhận sản phẩm;

 

 

Xem thêm

Hỗ trợ khách hàng

Hotline: 0912 11 26 26

hotrokhachhang@issq.org.vn

Viện chất lượng

  • Ms Thanh

    Chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy

    0912 11 26 26

  • Ms Dung

    Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá

    012 9999 26 26