ISO 9001:2015

ISO 9001 là tiêu chuẩn nêu ra các yêu cầu có tính bao quát đầy đủ các yếu tố đối với một hệ thống quản lý chất lượng, có thể chỉ dùng để chuẩn hóa hoạt động quản lý chất lượng trong nội bộ tổ chức, hoặc sử dụng nhằm mục đích chứng nhận hoặc phục vụ việc ký kết hợp đồng. Chứng nhận iso 9001:2015 là điều nên làm với mỗi doanh nghiệp.

LỢI ÍCH TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

   Nếu bạn là một nhà lãnh đạo thông thái thi đã đến lúc để bạn thay đổi tư duy và “làm mới” đơn vị của mình. Chứng nhận ISO 9001 khiến tổ chức và doanh nghiệp được nhiều hơn là mất.

TẠI SAO NÊN CHỨNG NHẬN ISO 9001?

Công ty được cấp chứng chỉ ISO 9001 bởi một tổ chức chứng nhận được công nhận quốc tế chứng tỏ công ty đó cam kết về đảm bảo chất lượng , hướng tới khách hàng, và sẵn sàng làm việc theo hướng cải thiện hiệu quả.

Điều đó thể hiện sự tồn tại của một hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả, đáp ứng sự đánh giá khắc nghiệt của chuyên gia độc lập bên ngoài .

Chứng chỉ ISO 9001 nâng cao hình ảnh công ty trong con mắt của khách hàng , của nhân viên và cổ đông công ty.

Chứng chỉ ISO 9001 cũng cung cấp một lợi thế cạnh tranh của một tổ chức trong thương mại.