FSC/Coc/FM

FSC/CoC/FM LÀ GÌ?
   Hiện nay, người tiêu dùng, chính phủ và các công ty đang ngày càng yêu cầu  cao hơn về sự đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ được khai thác từ các nguồn được quản lý chặt chẽ và có chứng chỉ quản lý rừng FSC. Vậy FSC và CoC là gì ?

I. CHỨNG NHẬN FSC

    Là kết quả của các cuộc thanh tra, giám sát đánh giá tại các tổ chức doanh nghiệp, cá nhân thực hiện bởi các Tổ Chức Chứng Nhận được FSC công nhận. Có 02 loại chứng nhận FSC đang được các Tổ Chức Chứng Nhận cung cấp:

FSC (Forest Stewardship Council): Hội đồng quản lý rừng: 
Là một tổ chức quốc tế, phi lợi nhuận, đem đến những giải pháp để khuyến khích việc quản lý rừng trên thế giới. Nhãn Logo FSC và nhãn dán trên sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng trên toàn thế giới có thể nhận biết được các tổ chức hay sản phẩm ủng hộ chương trình quản lý rừng có trách nhiệm. Nhiệm vụ của FSC là khuyến khích việc quản lý rừng trên thế giới phù hợp với môi trường, có lợi ích xã hội và đạt hiệu quả kinh tế.
CoC ( chain of custody): chuỗi hành trình sản phẩm : Là con đường mà nguyên liệu thô từ rừng phải trải qua để đến với người tiêu dùng, bao gồm những giai đoạn liên tục của việc chế biến, vận chuyển, sản xuất và phân phối. Chuỗi hành trình sản phẩm là quá trình nhận dạng gỗ từ khu rừng được chứng nhận cho tới sản phẩm được gắn nhãn. Mục đích của chuỗi hành trình sản phẩm FSC- CoC là nhằm cung cấp các chứng cứ xác thực về việc sản phẩm gỗ được chứng nhận đã sản xuất từ các nguồn nguyên liệu được chứng nhận.

II. ĐƠN VỊ NÀO CẦN CÓ CHỨNG NHẬN FSC - CoC?

Tất cả các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trong các lĩnh vực

● Khai thác và thu mua nguyên liệu gỗ.
● Sơ chế gỗ.
● Tinh chế các sãn phẩm gỗ.
● Phân phối các sản phẩm từ gỗ.