Thiết bị điện - điện tử theo Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN

CHỨNG NHẬN HỢP QUY THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ:

Chứng nhận hợp quy điện, điện tử là điều cần thiết với các thiết bị điện hiện nay. Căn cứ thực hiện theo:

● Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với thiết bị điện và điện tử (Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN) ban hành kèm theo Thông tư số 21/2016/TT-BKHCN ngày 15 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây viết tắt là Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN).

● Thông tư số 28/ 2012/TTBKHCN ban hành ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy. Chứng nhận này là hoạt động bắt buộc với các Doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu;

+ Chứng nhận hợp quy sản phẩm điện điện tử sản xuất trong nước theo phương thức 5;

+ Chứng nhận hợp quy sản phẩm điện điện tử nhập khẩu theo phương thức 7;

Thiết bị điện và điện tử là các thiết bị được nối trực tiếp hoặc qua ổ cắm đến nguồn điện hạ áp, sử dụng trong gia đình, trong thương mại và ở những nơi có mục đích sử dụng tương tự (không bao gồm các thiết bị y tế và các thiết bị viễn thông ví dụ: máy vi tín, laptop, cap quang,......).

- Nguồn điện hạ áp là nguồn điện áp từ 50 V đến 1000 V xoay chiều và điện áp từ 75 V đến 1500 V một chiều.

- Các sản phẩm bắt buộc chứng nhận hợp quy:

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời;

Dụng cụ điện đun nước nóng và chứa nước nóng;

Máy sấy tóc và các thiết bị điện làm đầu khác;

Ấm đun nước;

Nồi cơm điện;

Quạt điện;

Bàn là điện;

Lò vi sóng;

Lò nướng, vỉ nướng điện;

Dây điện;

Dụng cụ điện đun nước nóng;

Dụng cụ pha chè, pha cà phê;

Máy sấy tay;