Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

1. Khái quát
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD.
Danh sách những sản phẩm vật liệu xây dựng phải chứng nhận và công bố hợp quy
Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
Xi măng poóc lăng
Xi măng poóc lăng hỗn hợp
Xi măng poóc lăng bền sunfat
Xi măng poóc lăng hỗn hợp bên sunfat
Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng
Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng
Thạch cao photpho dùng để sản xuất xi măng
Kính xây dựng
Kính nối
Kính phẳng tôi nhiệt
Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp
Kính hộp gắn kín cách nhiệt
Gạch, đá ốp lát
Gạch gốm ốp lát
Đá ốp lát tự nhiên
Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ
Cát xây dựng
Cốt liệu cho bê tông và vữa
Cát nghiền cho bê tông và vữa
Vật liệu xây
Gạch đất sét nung
Gạch bê tông
Sản phẩm bê tông khí chưng áp
Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép
Vật liệu xây dựng khác
Sơn tường dạng nhũ tương
Tấm sóng amiăng xi măng
Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường
Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng
Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước
Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước
Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước
Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm
Các loại ống
 Các lưu ý
- Từ ngày 01/7/2020, các sản phẩm bị loại bỏ trong QCVN 16:2019/BXD sẽ không phải chứng nhận phù hợp quy chuẩn.
- Những đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2017/BXD vẫn được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.
2. Chứng nhận hợp quy sơn
QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế QCVN 16:2017/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm sơn phải chứng nhận hợp quy là: Sơn tường dạng nhũ tương.
Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.
Phương thức chứng nhận:
Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất sơn trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu sơn từ nước ngoài.
Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Sơn theo QCVN 16:2019/BXD
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.
Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy sơn, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.
3. Chứng nhận Hợp quy Gạch và Gạch đá ốp lát
QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế QCVN 16:2017/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm Gạch và Gạch đá ốp lát phải chứng nhận hợp quy là: Gạch gốm ốp lát, Đá ốp lát tự nhiên, Gạch đặc đất sét nung, Gạch rỗng đất sét nung, Gạch bê tông, Sản phẩm bê tông khí chưng áp, Sản phẩm bê tông bọt và bê tông khí không chưng áp.
Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020
Phương thức chứng nhận:
Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Gạch và Gạch đá ốp lát trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Gạch và Gạch đá ốp lát từ nước ngoài.
Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Gạch và Gạch đá ốp lát theo QCVN 16:2017/BXD
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.
Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Gạch và Gạch đá ốp lát, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.
4. Chứng nhận Hợp quy Kính xây dựng
QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế QCVN 16:2017/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm Kính xây dựng phải chứng nhận hợp quy là: Kính nổi, Kính màu hấp thụ nhiệt. Kính phủ phản quang, Kính phủ bức xạ thấp, Kính gương tráng bạc
Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.
Phương thức chứng nhận:
Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Kính xây dựng trong nước có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Kính xây dựng từ nước ngoài.
Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Kính xây dựng theo QCVN 16:2017/BXD
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.
Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Kính xây dựng, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 098 185 1111/024 2266 1111  để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.
5. Chứng nhận Hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông
QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế QCVN 16:2017/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, nhóm sản phẩm Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông phải chứng nhận hợp quy là: Xi măng poóclăng, Xi măng poóc lăng hỗn hợp, Xi măng poóc lăng bền sun phát, Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát, Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng, Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng, Thạch cao phospho dùng để sản xuất xi măng
Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.
Phương thức chứng nhận:
Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông từ nước ngoài.
Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông theo QCVN 16:2017/BXD
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.
Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.
6. Chứng nhận Hợp quy Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi
QCVN 16:2019/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 và thay thế QCVN 16:2017/BXD. Theo quy định tại QCVN 16:2019/BXD, sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi bắt buộc phải chứng nhận hợp quy.
Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ Xây dựng ra Quyết định về việc thực hiện việc thử nghiệm/ chứng nhận chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia phù hợp QCVN 16:2019/BXD theo Quyết định số: 963/QĐ-BXD, ngày 24 tháng 07 năm 2020.
Phương thức chứng nhận:
Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi có chứng nhận đánh giá hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi từ nước ngoài.
Quy trình đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi theo QCVN 16:2017/BXD
Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.
Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy Sản phẩm hợp kim nhôm dạng profile dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, chứng nhận hợp quy vật liệu xây dựng, Quý khách hàng có nhu cầu áp dụng dịch vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi theo hotline: 0981851111 | 02422661111  hoặc vienchatluong@issq.org.vn | tcvn@issq.org.vn

Viện Chất lượng ISSQ luôn sẵn sàng đồng hành cùng Công ty trong thời kỳ hội nhập và phát triển.