Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

1. Xu hướng thị trường về tiêu chuẩn cho sản phẩm

Hiện nay tiêu chuẩn cho sản phẩm đã dần phổ biến và là một chỉ tiêu đánh giá sản phẩm chính yếu của khách hàng khi quyết định mua hàng. Người mua hàng thường không có điều kiện để đánh giá sản phẩm, họ chỉ dựa vào các tiêu chuẩn sản phẩm mà nhà sản xuất công bố thông qua chứng nhận của tổ chức thứ ba (tổ chức đánh giá chứng nhận như ISSQ).

Xu hướng chứng nhận tiêu chuẩn cho sản phẩm là tất yếu do đó các nhà sản xuất khi bán sản phẩm của mình ra thị trường cần trang bị cho mình các hồ sơ chứng minh chất lượng thông qua giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

2. Thế nào là chứng nhận hợp chuẩn hay chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN)

Chứng nhận hợp chuẩn hay còn gọi là chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) là công việc thực hiện đánh giá sản phẩm và hệ thống đảm bảo chất lượng so sánh với tiêu chuẩn tương ứng để đưa ra kết luận.

Viện Chất lượng ISSQ đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học ký Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động (lần 3) trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ số A-1100 ngày 26 tháng 9 năm 2016 trong đó có lĩnh vực Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn.

3. Lợi ích chứng nhận sản phẩm phù hợp Tiêu chuẩn

 • Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nhằm khẳng định chất lượng của sản phẩm;
 • Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nâng cao giá trị cho sản phẩm, tăng cạnh tranh;
 • Chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn nhằm giảm thiểu sản phẩm sai hỏng, tạo niềm tin cho khách hàng.

4.Một số sản phẩm tiêu biểu Viện ISSQ đã chứng nhận

 • Cửa sổ, cửa đi;
 • Thiết bị, phụ kiện điện;
 • Máy lọc nước;
 • Sơn công nghiệp;
 • Sản phẩm sứ vệ sinh;
 • Cột điện bê tông cốt thép li tâm;
 • Thiết bị viễn thông;
 • Camera;

5. Quy trình chứng nhận

Liên hệ ngay với ISSQ, Hotline: 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia chi tiết nhất!