Chứng nhận ISO 14001:2015

Chứng nhận ISO 14001:2015

1. ISO 14001:2015 LÀ GÌ?

Ngày 14/09/2015 tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã chính thức ban hành tiêu chuẩn ISO 14001:2015 thay thế cho tiêu chuẩn ISO 14001:2004.

ISO 14001:2015 là một phần của bộ tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quản lý môi trường áp dụng cho tất cả mọi tổ chức doanh nghiệp ở bất cứ nơi đâu. Được xây dựng theo nguyên tắc Hoạch định – Thực hiện – Kiểm tra – Cải tiến, ISO 14001:2015 quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức doanh nghiệp, kể cả phương pháp quản lý và cải tiến toàn bộ hệ thống.

2. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn ISO 14001 áp dụng cho tất cả các tổ chức, không phân biệt quy mô, loại hình, địa điểm. Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý môi trường.

3. LỢI ÍCH CHỦ YẾU CỦA ISO 14001:2015 là gì?

 • Quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên, giảm chất thải trong quá trình sản xuất, giảm thiểu rủi ro và tác động gây ô nghiễm môi trường
 • Tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao hiệu suất trong quá trình sản xuất.
 • Xây dựng môi trường làm việc an toàn, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên và cộng đồng dân cư xung quanh
 • Phát triển bền vững và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý môi trường
 • Tạo lợi thế cạnh tran nâng cao thương hiệu
 • Đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong và ngoài nước, vượt qua rào cản thương mại trong xuất khẩu hàng hóa.

4. TẠI SAO CHỌN TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN ISSQ:

 • Tổ chức chứng nhận ISSQ thực hiện đánh giá hệ thống quản lý một cách có hệ thống và độc lập để xác định những điểm mạnh và những vấn đề cần cải tiến.
 • Tổ chức chứng nhận ISSQ sử dụng lịch trình đánh giá được hoạch định sẵn để đảm bảo hệ thống quản lý đáp ứng các mục tiêu và thực hiện cải tiến liên tục đối với những vấn đề mấu chốt.
 • Tổ chức chứng nhận ISSQ có thể chứng nhận ISO 14001 tích hợp với các hệ thống quản lý khác, giúp doanh nghiệp tiết kiêm chi phí và mang lại những lợi ích thiết thực khác cho tổ chức doanh nghiệp.
 • Được sử dụng logo chứng nhận ISSQ sau khi được cấp chứng nhận, sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao hình ảnh với người tiêu dùng.
 • Tổ chức chứng nhận ISSQ luôn hỗ trợ khách hàng với mức chi phí tối thiểu nhất mang lại hiệu quả tối ưu nhất. 

5. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN:

Liên hệ ngay với ISSQ, Hotline: 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ đào tạo và chứng nhận ISO chi tiết nhất!