Chứng nhận Hợp quy Vật liệu xây dựng theo QCVN 16:2019/BXD

1. Hiệu lực của QCVN 16:2019/BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2019/BXD về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, thay thế cho quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD

Danh mục sản phẩm chứng nhận.

 • Xi măng, phụ gia cho xi măng và bê tông

Xi măng poóc lăng

Xi măng poóc lăng hỗn hợp

Xi măng poóc lăng bền sunfat

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bên sunfat

Xỉ hạt lò cao dùng để sản xuất xi măng

Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Thạch cao photpho dùng để sản xuất xi măng

 • Kính xây dựng

Kính nối

Kính phẳng tôi nhiệt

Kính dán nhiều lớp và kính dán an toàn nhiều lớp

Kính hộp gắn kín cách nhiệt

 • Gạch, đá ốp lát

Gạch gốm ốp lát

Đá ốp lát tự nhiên

Đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ

 • Cát xây dựng

Cốt liệu cho bê tông và vữa

Cát nghiền cho bê tông và vữa

 • Vật liệu xây

Gạch đất sét nung

Gạch bê tông

Sản phẩm bê tông khí chưng áp

Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn theo công nghệ đùn ép

 • Vật liệu xây dựng khác

Sơn tường dạng nhũ tương

Tấm sóng amiăng xi măng

Tấm thạch cao và Panel thạch cao có sợi gia cường

Amiăng crizôtin để sản xuất tấm sóng amiăng xi măng

Ống và phụ tùng Polyvinyl clorua không hóa dẻo (PVC-U) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

Ống và phụ tùng Polyetylen (PE) dùng cho mục đích cấp nước và thoát nước

Ống và phụ tùng nhựa Polypropylen (PP) dùng cho mục đích cấp và thoát nước

Thanh định hình (profile) poly (vinyl clorua) không hóa dẻo (PVC-U) dùng để chế tạo cửa sổ và cửa đi

Thanh định hình (profile) nhôm và hợp kim nhôm

Các loại ống

Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U; PP; PE) thành kết cấu dùng cho mục đích thoát nước chôn ngầm trong điều kiện không chịu áp

Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp

2. So với QCVN 16:2017/BXD, QCVN 16:2019/BXD có một số điểm mới như sau:

 • Loại bỏ 05 loại sản phẩm:

1. Kính màu hấp thụ nhiệt

2. Kính phủ phản quang

3. Kính phủ bức xạ thấp

4. Kính gương tráng bạc.

5. Bê tông bọt và bê tông khí chưng áp

 •  Bổ sung 09 loại sản phẩm:

1. Cốt liệu lớn (đá dăm, sỏi và sỏi dăm)

2. Đá ốp lát nhân tạo

3. Tấm tường rỗng bê tông đúc sẵn

6. Kính hộp gắn kín cách nhiệt

7. Panel thạch cao có sợi gia cường

8. Ống và phụ tùng bằng chất dẻo (PVC-U, PP, PE)

9. Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa PRP.

3. Các lưu ý

- Từ ngày 01/7/2020, các sản phẩm bị loại bỏ trong QCVN 16:2019/BXD sẽ không phải chứng nhận phù hợp quy chuẩn.

- Những đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận hợp quy phù hợp QCVN 16:2014/BXD, QCVN 16:2017/BXD vẫn được phép sử dụng Giấy chứng nhận hợp quy và dấu hợp quy cho đến khi hết hiệu lực của Giấy chứng nhận đó.

4. Phương thức chứng nhận:

 • Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất. Áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trong nước
 • Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa. Áp dụng đối với các doanh nghiệp nhập khẩu vật liệu xây dựng từ nước ngoài.

5. Thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận

 • Giấy chứng nhận Hợp quy sẽ có hiệu lực trong 3 (ba) năm
 • Trong thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận, Viện ISSQ sẽ tiến hành 3 cuộc đánh giá giám sát (9 tháng/lần)
 • Chi phí đánh giá và cấp lại Giấy chứng nhận sau năm thứ 3 được tính như phí duy trì hàng năm.

Mọi thắc mắc và khó khăn đối với các vấn đề liên quan tới Chứng nhận hợp quy  vật liệu xây dựng, hãy gọi ngay cho chúng tôi qua hotline 098 185 1111/024 2266 1111 để được hỗ trợ tư vấn và được hưởng chính sách ưu đãi và dịch vụ tốt nhất.